Forældreopbakning og -interesse er afgørende for, at vores børn og unge får et succesfuldt skoleforløb. Derfor er det vigtigt, at vores skole har et godt samarbejde med alle skolens forældre.

Nogle af hjørnestenene i samarbejdet er skole-hjemsamtalerne og kontaktforældreordningen, og det kan du læse mere om nedenfor, men du er altid velkommen til både at kontakte lærerne eller ledelsen, hvis der er noget vi skal have drøftet.

Skole-hjem samtalerne

Skole-hjemsamtalerne er et vigtigt omdrejningspunkt for et godt samarbejde mellem skole og hjem. Vi vægter en åben og tillidsfuld dialog, til gavn for børnenes faglige og sociale udvikling. 

Kontaktforælderordningen

På det første forældremøde i skoleåret vælges mindst to kontaktforældre i hver klasse blandt de fremmødte forældre.
Et godt samspil mellem kontaktforældre, skolebestyrelsen og skolen gavner og støtter samarbejdet og dermed elevernes læring.
Du kan læse mere om Kontaktforældreordningen her.

 

Børn der holder i hånd

Stærke fællesskaber

Vi er en tryg skole med stærke faglige og sociale fællesskaber.

Sommerfugle i papirklip

Sammenhængskraft

Vi er en skole med sammenhængskraft og gode traditioner.

1. Dreng Med Mikroskop

Innovative og kreative læringsmiljøer

Vi er en bæredygtig og innovativ skole, med fokus på elevdemokrati, klima og projektbasseret læring

Del: