• Finværkstedet

  Vi har et finværksted, som kan betragtes som et multiværksted. Her er en fast ansvarlig pædagog. På værkstedet arbejdes med mange forskellige materialer. Her kan man ikke fejle eller føle at man ikke er god nok. Der er plads til at eksperimentere samt mulighed for ro og fordybelse. Mange børn glemmer fuldstændig tid og sted, i den eksperimenterende proces...
  Den voksne sikrer ro og tryghed, for det enkelte barn. Dette gøres gennem materialer og den pædagogiske tilgang samt den fysiske indretning af værkstedet. Mange børn kommer fulde af energi og med masser af gåpåmod samt med en stor iderigdom og samarbejdslyst. Bare det at være en del af en hyggelig stemning og hyggelige omgivelser er også i sig selv en grund til at være på finværkstedet.

 • Grovværkstedet

  Grovværkstedet er et træværksted, hvor børnene laver forskellige figurer samt andet træarbejde. Der er der også en pædagog, der er ansvarlig for grovværkstedet. På værkstedet øver børnene sig i at bruge forskelligt værktøj. De første gange børnene kommer på værkstedet, vil der være noget de skal lære, inden de kan udfolde sig mere kreativt.
  I det daglige arbejder vi mest i træ samt med at male og dekorere den enkeltes produkt. Vi lægger vægt på, at børnene lærer værdien i at gøre sig umage og glæden ved at gå hjem med et produkt de selv har lavet og gjort sig umage med. Der arbejdes koncentreret og den voksne skaber en positiv stemning, hvor alle kan føle sig trygge.
  Grovværkstedet og finværkstedet har nogle gange et tværfagligt samarbejde omkring enkelte projekter.

 • Idræt

  Vi tilbyder flere forskellige idrætsaktiviteter hver uge året rundt. Også her er der en ansvarlig pædagog, der organiserer idrætsaktiviteterne. Vi bestræber os på, at gøre tilbuddet så bredt som muligt, så børnene får mulighed for at opleve det legende element, men også mulighed for at lære og udvikle nye færdigheder, inden for bestemte sportsgrene. Der tilbydes alt fra sanglege, aktivitetsbaner og diskotek til tennis, cykelbaner, løb på rulleskøjter eller løbehjul og turneringer i mange slags boldspil (fodbold, håndbold, dodgeball, battleball mm).
  Der afholdes turneringer med de andre FFOer i lokalsamfundet og desuden har vi et samarbejde med de omkringliggende idrætsklubber, hvor deres instruktører afholder nogle forløb, for børnene i FFOen, hvor de kan prøve kræfter med fx basketball eller tennis.
  Endelig har årgangene på skift mulighed for at gå i svømmehallen om eftermiddagen.

Del: