Vi ved, at elevinddragelse og spændende fysiske rammer er vigtige for elevernes motivation og deltagelse. Derfor gør vi os umage med at have et kreativt og innovativt læringsmiljø, der lægger op til oplevelse, fordybelse og medinddragelse. Her nedenfor kan du læse mere om de mange tilbud Søndersøskolen har.

 • WOC - Week of Code og Micro: bit

  WOC: På Søndersøskolen arbejder alle skolens elever med kodning og programmering i udvalgte uger (Week og Code). Der arbejdes med forskellige aktiviteter understøttet af skolens pædagogiske læringscenter. 

  Micro:bit: Elever fra 4. til 6. klasse har fået kodning og teknologiforståelse på skoleskemaet, efter at skolerne i Furesø Kommune har koblet sig på DR Ultras nationale projekt om teknologi og innovation.

  Mikro:bit-agtigt

 • Fremtidsværkstedet

  På Fremtidsværkstedet rustes eleverne til den teknologiske og digitale fremtid. De skal lære at få den gode idé, udvikle den og til sidst skabe den færdige prototype. Lokale virksomheder byder ind med cases, der træner skoleeleverne i de måske vigtigste kompetencer i det 21. århundrede: Kommunikation, samarbejde, kritisk tænkning, videndeling, teknologiforståelse og selvevaluering.

  Du kan læse mere om Fremtidsværkstedet her.

 • Jernalderhuset
 • PLC - Pædagogisk læringscenter

  Skolens Pædagogiske læringscenter er centrum for udvikling af skolens læringsmiljøer. Der laves forskellige nedslag på alle årgange, der skal undersøtte det pædagogiske personales arbejde med elevernes udvikling og læring. Der  igangsættes forløb omkring teknologiforståelse, kodning og programmering, digital dannelse, forfatterbesøg, booktalks, elever og lærere kan altid få vejlending i forhold til litteratur. der er forskellige frikvartersaktiviteter som skakturneringer, tegneaktiviteter og juleklip i hele december måned. 

   

   

 • Natur og teknologilokale

  Det pædagogiske personale på Søndersøskolen har med skolens beliggenhed gode muligheder for at inddrage store naturområder i undervisningen. Nord for skolen ligger der vandhuller, marker, søer og skov. Disse områder bruges flittigt, særligt i naturfagene, hvor der ikke er langt til rigtige fisk, insekter og fauna. Derfor har vi også mobile udstyrsvogne, fiskegrej, og direkte adgang til udearealerne fra vores faglokaler. Vores natur og teknologilokale benyttes flittigt i arbejde med ovenstående og på billederne kan I se, hvordan eleverne oplever dyrene, benytter teknologi og er aktive i undervisningen. Vi har et stort fokus på vores klima, og vi ved, at mange af vores elever er optaget af netop miljø, bæredygtighed og klima. På filmen kan I høre om nogle af vores tanker og visioner om biodiversitet.

 • Klasselokaler og IT Faciliteter

  På Søndersøskolen vil vi have klasselokaler, der fungerer til undervisningsopgaven, og som er pæne og rare at være i. 

  Alle vores klasselokaler er udstyret med smartboard eller projektor med skærm, hvor lærerne logger på med deres bærbare computere. Fra 6. til 9. klasse har alle elever deres egen bærbare computer, som de enten selv har med, eller som er udlånt af skolen. Vi følger kommunens ITstrategi: Bring your own device –BYOD. Fra 0. til 5. klasse har vi vogne med bærbare computere, som lærerne booker til eleverne, når der skal bruges computere i undervisningen.  

  Klasserne har deres egne materialedepoter. Nogle af depoterne er så store, at de indrettes som arbejdsrum til elever, der kan lide at arbejde i et afgrænset stille rum. Alle klasselokalerne har deres egen dør ud til udeområderne, og flere klasser har deres egen bænk, eller have der er afgrænsede af hække. Alle lokaler males en gang hvert tredje år, og vi arbejder løbende på at indrette lokalerne bedst muligt til den undervisning, der foregår her. Det betyder også, at vi gennem de sidste år har prioriteret at købe nye stole og borde til eleverne, og nu mangler vi kun enkelte klasser.  

  Vi er glade for skolens otte fællesrum, som bruges til gruppearbejde, samlinger, ophold og meget mere. For en stor del af skolens klasser er der direkte adgang til disse.  

   

 • Idrætsfaciliteter og udearealer

  Det pædagogiske personale på Søndersøskolen har med skolens beliggenhed gode muligheder for at inddrage store naturområder i undervisningen.

  Nord for skolen ligger der vandhuller, marker, søer og skov. Disse områder bruges flittigt, særligt i naturfagene, hvor der ikke er langt til rigtige fisk, insekter og fauna. Derfor har vi også mobile udstyrsvogne, fiskegrej, og direkte adgang til udearealerne fra vores faglokaler.   

  Vi har en stor skolegård med gode muligheder for boldspil, leg og bevægelse. Der er multibane, klatreområder og gyngestativer med god plads til alle. Alle vores klasselokaler har to døre. En dør til indearealerne, gange og fællesrum og en dør til udearealerne. Størstedelen af vores klasser har deres egen lille have, som bruges i undervisningen, hvor matematikopgaver kan løses på maven i græsset.   

  Et stenkast øst for skolen ligger Værløsehallerne med tilhørende svømmehal. Her er skolen rigtig priviligeret i forhold til at have rigtigt gode og rummelige faciliteter til idræts- og svømmeundervisning.  

 • Haver til maver

  Søndersøskolens skolehaver er placeret i grønne omgivelser tæt op ad skolens faglokaler. Haverne støder op til et stort område med enge, skov og flere små søer. På den måde befinder skolehaverne sig midt imellem naturen og skolens praksisfaglige lokaler, hvor der undervises i madkundskab, natur/teknologi og håndværk og design. Disse fag står centralt i den undervisning, der foregår i haverne. De fleste af skoles lærere som underviser i de nævnte fag bruger haveområdet, men det er især skolens 4. og 5. klasser, der bruger haverne, da de hvert år gennemgår et fast forløb.   

  Centralt i haverne er 49 højbede, hvor flere hele tiden til, efterhånden som projektet er vokset, hvilket det har gjort med høj hast siden flere lærere på skolen selv tog initiativ til at etablere haven og undervise i 2017.

  Desuden har skolens fritidsordning haver i andre områder. Rundt om de 49 højbede, er der insekthoteller, og på selve skolehavepladsen er der mulighed for at arbejde i udekøkken eller med værkstedsprojekter som f.eks. smedning.  

  Haverne er bindeled imellem skolens tilstødende natur og skolens fag, når materialer forarbejdes i designprocesser i det fri, når dyr og fisk tages med ind til skue i terarier og akvarier i natur/teknologi, eller når grøntsagerne fra elevernes egne haver bliver til mad i madkundskab. Dertil hører en undervisning, der rammer bredere end de praktiske fag, så også dansk og matematik inddrages.  

  Vi tror på, at det alt sammen er med til at gøre vores elever nysgerrige på deres omgivelser, som de får lyst til at lære mere om, fordi undervisningen er spændende, varieret og tæt på naturen. Der opstår fællesskaber omkring haverne, hvor der er plads, luft og praktiske gøremål, hvilket giver nye deltagelsesmuligheder, for skolens elever. Det er ikke kun kartofler, der vokser i skolehaverne.  

 • Talenthold

  Søndersøskolen har gennem de sidste år haft et varierende antal hold for de elever, der har en særlig interesse eller som er ekstra dygtige inden for et område. I skoleåret 2018-2019 begyndte vi at kalde disse holde for talenthold.

  Her bliver eleverne en del af et fællesskab, hvor interessen og talentet har gode betingelser for at vokse. Det giver personlig, social og faglig udvikling for de elever, der er med. Formålet med talentholdene er også at understøtte en ambition om, at alle elever bliver så dygtige, som de kan. Vi vil gerne have en skolekultur, hvor det er attraktivt at være dygtig og gøre sig umage.   

  I skoleåret 2019-2020 har vi Søndersøskolens børnekor og Søndersøskolens avis, som talenthold. 

 • Finværksted

  I FFO-tiden har eleverne på Søndersøskolen mulighed for at komme ind i et helt særligt univers på skolens Finværksted. Her er der fokus på kreative processer styret af drivkraft og nysgerrighed.

  Vi ved, at de fysiske rammer har stor betydning for læreprocesserne og på elevernes deltagelsesmuligheder, og derfor er alle materialer tilgængelige og i børnehøjde.

  Vi lægger vægt på et læringsmiljø, hvor fejl bydes velkommen, og hvor alle bliver set, hørt, og forstået. Vi bliver lærenemme og kreative, når vi bliver mødt med anerkendelse. På filmen kan I høre Bente fortælle mere om skolens Finværksted.

   

Finværkstedet
Biodiversitet
Skolens journalisthold
Skolens dygtige børnekor
Børn der holder i hånd

Stærke fællesskaber

Vi er en tryg skole med stærke faglige og sociale fællesskaber.

Sommerfugle i papirklip

Sammenhængskraft

Vi er en skole med sammenhængskraft og gode traditioner.

1. Dreng Med Mikroskop

Innovative og kreative læringsmiljøer

Vi er en bæredygtig og innovativ skole, med fokus på elevdemokrati, klima og projektbasseret læring

Del: