Visionen bag Nest er, at læring skal finde sted i en omsorgsfuld rede, deraf navnet Nest. Nest undervisningens struktur og organisering danner grundlag for god læring og trivsel for alle børn, og undervisningen er udviklet på baggrund af særlige værdier.

 • Værdier i Nest

  • Børn er mere ens end forskellige og bør undervises sammen
  • Hvis børn ikke lærer på de måder, vi underviser dem på, må vi undervise dem på måder, så de lærer


  På Søndersøskolen tror vi på værdierne i Nest, som også er i tråd med det fælles lærings- og dannelsessyn i Furesø kommune. Alle børnene i Nest klassen har med de rette rammer og betingelser glæde af at være i stærke fællesskaber i almenmiljøet. Planen er, at der fremadrettet oprettes en Nest klasse hvert år som en del af vores 0. årgang på Søndersøskolen.

 • Hvad er Nest

  Nest er en pædagogisk praksis, hvor børn med autisme er en del af læringsfællesskabet i en almen klasse og i FFO’en. I en Nest klasse er der 16 elever i alt. De 12 elever er neuro-typiske og kommer fra skolens distrikt. De fire elever har en diagnose inden for autisme-spektret, er normaltbegavede og vurderes at kunne trives og lære i almenmiljøet med de rette rammer.

  Erfaringen med Nest er, at alle elever både med og uden autisme profiterer af at være i en Nest klasse. Det gælder både fagligt, socialt og i forhold til adfærd. Undersøgelser af den første gruppe af børn fra Nest klasser viser, at børnene med autisme udviser signifikant mindre adfærd, der forbindes med autisme, nu end fra start. Nest-klasserne ligger generelt på niveau med andre klasser i forhold til trivsel og fravær.

  Nest-programmet er startet i New York i 2003. Aarhus Kommune har hentet programmet til Danmark og her startede de første klasser i 2016.

 • Organisering
  • Der er altid to voksne i klassen, der underviser efter en struktureret to-lærermodel
  • Det pædagogiske personale er særligt kvalificerede til at undervise efter Nest Programmet.
  • Den fysiske indretning understøtter trivsel og læring for alle elever i klassen. Klasselokalet er blandt andet indrettet med læringsstationer, stillehjørner og fælles steder og danner ramme for hele dagen.
  • Både gangareal og klassens lokale gør brug af visuel understøttelse.
 • Tæt samarbejde mellem skole, PPR og skoleforvaltning

  Søndersøskolen har ikke ekstra udgifter forbundet med Nest-klassen.

  Furesø Kommune har investeret i medarbejdernes kompetenceudvikling. De ekstra medarbejderressourcer i Nest finansieres ved, at de ressourcer, som et autisme-tilbud koster, er kanaliseret over til Søndersøskolen.

 • Hvordan får mit barn en plads i Nest klassen

  De fire pladser til elever med autisme-spektrum forstyrrelse besættes gennem kommunens visitationsudvalg.

  De øvrige 12 pladser besættes af distriktsbørn. Hvert forår inviterer skolen forældre til kommende skolestartere til informationsaften om skolen, hvor vi bl.a. informerer om Nest tilbuddet.

  Man kan som forældre tilkendegive interesse for Nestklassen inden skolestart. Det er skolen, der sammensætter homogene klasser på årgangen ud fra de vedtagne principper for klassedannelse.

Del: