Vores Ressourceteam, som samarbejder med det pædagogiske personale og skolens ledelse, har fokus på at fremme elevernes muligheder for at deltage i sociale og faglige fællesskaber. Ressourceteamet består af ressourcepædagoger, LKT-lærere og medarbejdere for KIL (Kompetencecenter for inklusion og læring). 

Sådan arbejder vi i Ressourceteamet

Nogle elever skal af og til have ekstra hjælp og støtte i deres faglige arbejde. Her har vi flere indsatser, der kan træde til.

Vi har bl.a. Satelitten, hvor elever kan få støtte og vejledning i det daglige arbejde eller få kurser i forskellige specifikke faglige forløb.

Der er typisk 15 til 20 elever fra mellemtrinnet og udskolingen tilknyttet Satelitten. Undervisningen foregår i små grupper, typisk med 4-5 elever ad gangen. Udover den faglige støtte er det vores erfaring, at eleverne i Satelitten har stor glæde af den ro, det kan give, at være en del af et mindre fællesskab væk fra klassen i en periode. 

Se og hør om arbejdet i Satelitten

Der udover har vi Læsefokus, hvor små hold af elever med dyslektiske udfordringer eller andre større vanskeligheder med læsning, får støtte. 

Læseløft er et individuelt, intensivt og struktureret læseforløb, der tilbydes elever på 1. årgang, der har behov for fokuseret læseindsats.

Tidlig indsats i Matematik (TIIM) er et individuelt, intensivt og struktureret matematikforløb, som tilbydes elever i indskolingen, der har behov for fokuseret matematikindsats.

Supplerende undervisning tilbydes udvalgte elever på alle klassetrin, der har behov for særligt tilrettelagt faglig indsats, primært i dansk og matematik. Varigheden og intensiteten af SUP er altid tilpasset den enkelte elev og dennes behov og udfordringer. 

Talenshold. Søndersøskolen har gennem de sidste år haft et varierende antal talenthold for de elever, der er særligt motiverede, har en særlig interesse eller som er ekstra dygtige inden for et område. Her bliver eleverne en del af et fællesskab, hvor interessen og talentet har gode betingelser for at vokse. Det giver personlig, social og faglig udvikling for de elever, der er med. Formålet med talentholdene er også at understøtte en ambition om, at alle elever bliver så dygtige, som de kan. Vi vil gerne have en skolekultur, hvor det er attraktivt at være dygtig og gøre sig umage. I skoleåret 2019-2020 har vi et særligt fokus på to talenthold: Søndersøskolens børnekor og Søndersøskolens avis. Begge hold er med til at understøtte sammenhængskraften på skolen.  Se film om de to hold nedenfor.

Del: