I FFOen har vi nogle faste traditioner, som vi prioriterer højt. Det er en sommerfest for børnene og deres familier i slutningen af august, et halloween-arrangement om eftermiddagen d. 31. oktober (eller tæt på denne dato) samt jule åbent hus den første onsdag i december, som også er med familierne. Vi mener at det er vigtigt, at kunne videregive glæden ved og værdien i at samles om nogle fælles traditioner og vi forbereder os derfor også sammen med børnene i ugen op til et arrangement.
Derudover har hver årgang skovuge to gange om året (i september og i maj/juni), hvor en årgang af gangen, går i skoven ca. kl. 12-16 hver dag i en uge. Dette foregår efter aftale med årgangens lærere og forældrene informeres på forhånd. I skoven er der ”højere til loftet” end på skolen og børnene ser ofte nye sider af hinanden i dette anderledes miljø. Vi tilbyder fælles aktiviteter, når vi er i skoven, men det meste af tiden foretrækker børnene at lege frit i huler og små kroge.

Del: