Dette er en lokal mål- og indholdsbeskrivelse for Søndersø FFO I og II, som underbygger mål- og indholdsbeskrivelsen i Furesø kommune. Den skal tænkes sammen med de andre referencerammer i Furesø kommune og på Sønderskolen.
Denne lokale mål- og indholdsbeskrivelse er opbygget kronologisk, således at vi først beskriver tidlig FFO (perioden før skolestart i 0. klasse), dernæst FFO I (fritidsordning i 0.-3. klasse) og til sidst beskrives FFO II/Solbjerggård (4.-6. klasse).
Søndersø FFO er en idræts- og kulturinstitution og vi tænker begge disse begreber bredt. Vi lægger særlig vægt på at have en bred vifte af idrætstilbud hver uge. Kulturbegrebet tænkes ind overalt i vores pædagogiske arbejde - kun fantasien sætter grænser.

På Solbjerggård er der ca. 270 indmeldte børn der går i 4.-6. klasse. Børnene starter d. 1. maj det år de går i 3. klasse og de bliver meldt ud d. 30. april i 6. klasse. Vi er 7 voksne ansatte. Vi har et indendørsareal på ca. 650 m2 fordelt på fire bygninger, der indeholder: hal, café, syværksted, playstationrum, krea-værksted, grovværksted, glas-værksted og computerrum, hvor der også er mulighed for at spille pool.

Vi ønsker et godt forældresamarbejde og opfordrer derfor til at forældre kontakter os på telefon eller personligt, med evt. spørgsmål eller andre behov.

Derudover bruger vi facebook i dagligdagen, hvor forældre kan følge Solbjerggård og se billeder fra hverdagen og arrangementer. Hver 3. måned sender vi en mail ud via forældreintra, med en oversigt over de kommende tre måneders aktiviteter. Det er her muligt for forældre at læse og medinddrage deres barn i hvilke aktiviteter, som kunne være interessant for ham/hende at deltage i.
Sedler til arrangementer kan altid hentes i klubben, derudover vil de blive sendt ud på intra og sendt som mail, målrettet brugergruppen. Vi opfordrer til at der tales sammen med kammeraterne, da børnene i denne alder er meget "afhængige" af at deres venner deltager. De fleste ture koster penge og disse skal indbetales via klubbens MobilePay nummer.

Pædagogisk praksis

Vores kerneydelse er dannelse jf. Furesø Kommunes læringssyn, hvor sociale, personlige og faglige kompetencer er ligestillede. I dagligdagen kommer dette til udtryk i samtlige dele af huset.

På vores værksteder er der bl.a. fokus på at børnene lærer at lytte til hinanden, vente på tur og kunne sætte sig i andres sted. Dette foregår ved at den ansvarlige voksne på værkstedet, selv foregår med et godt eksempel og vejleder og anviser børnene i den ønskede retning. Vi ønsker at videreudvikle børnenes forståelse for, at vi er forskellige og derved turde give sin mening tilkende i respekt for omgivelserne. Forståelsen af at vi er forskellige gør det også nemmere at drage omsorg for hinanden og respektere at vi har forskellige behov. Det er også vigtigt for os at have fokus på at børnene lærer at tage ansvar. Alt dette sker i hyggelige omgivelser, med nærværende voksne, i diverse huse og på de forskellige værksteder. Der summer af liv og glæde i rummene og snakken går mellem børnene på tværs af alder. Det er vigtigt at børnene opfatter Solbjerggård, som en øve-arena og det her er tilladt at "fejle", uden at miste troen på sig selv.  Det er ofte hyggen og nærværet med venner og den voksne på værkstedet børnene opsøger, så selve produkt-fremstillingen eller boldspillet er en sekundær glæde.

Dagen igennem og i alle aktiviteter foregår der læring. Vi har den "uformelle læring", som opstår i aktiviteten. Det kan være alt fra at skulle bruge en tabel, til en pludselig forståelse af en kammerats handling eller grænser. Vi har også den "formelle" læring, hvor den voksne har planlagt en aktivitet, ud fra et læringsmål. Det kan være en gruppe børn, som i en periode har et særligt behov for at træne sociale spilleregler.

Der er mulighed for at lave lektier på Solbjerggård. Som udgangspunkt må børnene sætte sig hvor de har lyst. Men har et barn eller en mindre gruppe brug for at sidde et roligt sted, er der opsat et bord til dette formål.

Vi har et dejligt stort udeareal med mange udfoldelsesmuligheder. Her er der b.la. mulighed for at køre på BMX cykel i bakket terræn og på bane. Det er muligt at stå på skateboard, rulleskøjter eller løbehjul. Vi har meget populære banancykler, som også styrker balancen og koordination og er fremragende til at lege fangeleg på. I gården er der altid gang i diverse boldspil, så som basket og "ost".

Ca. en gang om ugen bliver vores store bålplads benyttet. Her er der mulighed for at købe dagens ret og selv være med til at forberede maden.

I forhaven har vi en nyttehave med drivhus, der også er indrettet som opholdssted. Her er en lille sofa og mulighed for roligt hyggeligt samvær med venner. Børnene er også deltagende i at passe grøntsagerne og derigennem få en forståelse af hvordan en gulerod bliver til. Sidenhen tilberedes vores hjemmeavl i køkkenet, hvor det dagligt er muligt at købe dagens ret. Denne består af et let måltid og kan købes for 10 kr.

På Solbjerggård har vi nogle faste traditioner, hvor forældre også deltager. Sommerfest og Julebanko. Der ud over er der traditioner for børnene. Her er der tale om Gallalavn, Halloweenfest og 6. klasses fest. Det ligger også fast at 4. årgang kommer på koloni efter sommerferien, 5. årgang har koloni 1. uge i sommerferien og 6. årgang har en afslutningstur i marts/april måned.

Vi har et godt samarbejde med FFO I i forbindelse med 3. klassernes opstart d. 1. maj. Der er bl.a. besøgsdage for hele årgangen, fordelt på fire dage i marts måned. På disse dage deltager en pædagog fra FFO I. Børnene får efterfølgende mulighed for at besøge Solbjerggård i små grupper, efter aftale på dagen med Solbjerggårds personale indtil opstart d. 1. maj.

 

Del: