Årets lærer – Politikens undervisningspris

Vi er meget glade for at Charlotte Wich Thomsen, som har været lærer på Søndersøskolen i mange år, løb afsted med hovedprisen som årets lærer på grundskoleområdet. Vi glæder os over, at Politiken hvert år fejrer og hylder den vigtige lærergering.

Se hilsen til Charlotte fra elever og kollegaer

Besøg på vores første skoledag

Vi glæder os hvert år til at sige velkommen til vores nye elever og velkommen tilbage til vores nuværende elever efter sommerferie. I år havde vi særligt besøg af Statsminister Mette Frederiksen og Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye samt Borgmester Ole Bondo, der var kommet for at fejre første skoledag sammen med os og for at høre om skolens arbejde med fællesskaber.

Se reportage fra dagen i Søndersø News
Sommerfugle i papirklip

Stærke fællesskaber

Vi er en tryg skole med stærke faglige og sociale fællesskaber.

Børn der holder i hånd

Sammenhængskraft

Vi er en skole med sammenhængskraft og gode traditioner.

1. Dreng Med Mikroskop

Innovative og kreative læringsmiljøer

Vi er en bæredygtig og innovativ skole, med fokus på elevdemokrati, klima og projektbasseret læring

Fælles for skolerne i Furesø

Blomsterflor langs Furesøs veje (4)

Ferieplan for skolerne

På Furesø kommunes hjemmeside finder du skolernes ferieplan for indeværende og kommende skoleår.

Præsentationszonen, Fremtidsværkstedet

Fælles læringsmiljøer i Furesø

Læring foregår ikke kun i klasseværelset og i daginstitutionen. Furesø Kommunes skoler og dagtilbud har rig mulighed for at flytte læringen ud af de v…

Z7B8574

Dialogværktøjet ”Fælles om fællesskaber”

Dialogværktøjet "Fælles om fællesskaber" sætter fællesskaber på dagsordenen på forældremøder og sammen med skolens kontaktforældre. Værktøjet er en sa…

Søndersøskolen set fra oven

Energibesparelser lige nu

På denne side kan du holde dig orienteret om de tiltag, Furesø Kommune indfører i forbindelse med energikrisen. Du finder også links til relevant info om at spare på energien i din hverdag.

Sådan sparer kommunen på energien