Alle har alle krav på og glæde af at være en del af fællesskaber. Det er en grundværdi på Søndersøskolen. Vi ved fra forskning og fra vores praksis, at det at indgå i fællesskaber har en stor positiv betydning for elevernes læring og trivsel. Vores lærere og pædagoger arbejder derfor hver dag med at udvikle og understøtte stærke faglige og sociale fællesskaber.

Børne- og ungemiljøer

Søndersøskolen vil fra skoleåret 2020-2021 være organiseret i et børne- og et ungemiljø. Et af formålene med denne organisering er, at skabe stærkere fællesskaber og fjerne planlagte lærerskift.

  • Børnemiljø

    Børnemiljøet er for skolens yngste elever i klasserne fra 0. til 5. årgang. Alle klasser ligger omkring fællesrum som indbyder til samvær, bevægelse, makkerlæsning og andre faglige og sociale aktiviteter. Vi holder morgensamlinger hver uge, og der er venskabsklasser, hvor store og små elever har fællesskaber på tværs af aldersforskelle. 

  • Ungemiljø

    Ungemiljøet er for elever på 6. til 9. årgang. Her er skolens ældste elever samlet i et miljø, der er indrettet til store børn og unges sociale liv. Eleverne er også samlet omkring faglokaler og faglige fællesskaber, som er en central del af ungemiljøet på Søndersøskolen. 

Børn der holder i hånd

Stærke fællesskaber

Vi er en tryg skole med stærke faglige og sociale fællesskaber.

Sommerfugle i papirklip

Sammenhængskraft

Vi er en skole med sammenhængskraft og gode traditioner.

1. Dreng Med Mikroskop

Innovative og kreative læringsmiljøer

Vi er en bæredygtig og innovativ skole, med fokus på elevdemokrati, klima og projektbasseret læring

Del: