Hvert år laver skolebestyrelsen en årsberetning for året der er gået. Den beskriver de forskellige indsatser, aktiviteter og drøftelser som har været i det forgangne år.

Del: