• Sådan melder du dig ind i 0.klasse

  I efteråret, det år dit barn er 5 år, er det tid til indskrivning i 0. klasse.

  Selve indskrivningen i Furesø Kommune foregår digitalt via borger.dk i perioden 13. oktober - 3. november 2019.

  Læs mere om indskrivning, skoledistrikter og udskudt skolestart på Furesø Kommunes hjemmeside

  Få generel information om skolestart og skolevalg på borger.dk:
  https://www.borger.dk/skole-og-uddannelse/Folkeskolen-privatskoler-efterskoler/Skolestart

  Vi glæder os til at byde dig og dit barn velkommen på Søndersøskolen. 

 • Er der plads?

  Der er altid plads til dig, som bor i vores skoledistrikt. 

  Hvis du ikke bor i vores skoledistrikt, og alligevel ønsker at gå her på Søndersøskolen, skal du henvende dig til skolens administration. Der er som udgangspunkt plads i klassen, hvis der er under 24 elever. 

  Du finder skoledistrikterne på Furesø Kommunes hjemmeside

   

 • Frem mod skolestart

  En tryg skolestart for dig og dit barn

  Overgangen fra børnehave til skole kan føles som en stor forandring for både børn og forældre. Der er mange nye ansigter, omgivelser og rutiner, man skal lære at kende.

  På Søndersøskolen ønsker vi at give både børn og forældre en tryg skolestart, og vi begynder forberedelserne allerede et år inden, dit barn har sin første skoledag.

  Sådan sikrer vi den bedste skolestart for dit barn:

  • Vi besøger alle børnehaverne i vores skoledistrikt, så børnene kan se, hvem vi er. Vi snakker lidt om, hvad en skole er, og hvad man laver hos os, og vi hører, hvad børnene selv tænker om at begynde i skole.

  • Børnehaverne besøger os, så børnene kan se klasserummene, tjekke legepladserne ud og møde nogle af deres kommende lærere og skolekammerater.

  • Vi inviterer til informationsmøder i løbet af foråret. Vores FFO holder et informationsmøde, hvor I kan høre om hverdagen i skolens FFO. Undervisningsdelen holder ligeledes et informationsmøde i starten af juni, hvor I hører om opstarten i børnehaveklassen.  Her kan du møde lærere og pædagoger fra 0. klasse, og her fortæller vi om livet og hverdagen på skolen og om vores arbejde med dit barns læring, trivsel og udvikling.

  • Vi bor side om side med fritidsordningen (FFO), og vi arbejder tæt sammen om at skabe en tryg, overskuelig og alligevel afvekslende hverdag. En del af børnehavebørnene begynder i FFO i februar, og en anden del begynder i maj. Det giver både børn og voksne god tid til at besøge hinanden og lære hinanden at kende, inden den første skoledag i starten af august.

  • Vi har overleveringsmøder med pædagoger og ledere i børnehaverne, hvor vi taler om, hvordan vi kan hjælpe hvert enkelt barn med at få en tryg overgang til skolelivet.

  • Vores dør er altid åben for børn og forældre, der ønsker en samtale eller gerne vil besøge skolen inden skolestart.

  Du er velkommen til at kontakte skoleleder Gitte Meinert med spørgsmål. Se kontaktinformationer i menuen.

 • Velkommen i skole
Børn der holder i hånd

Stærke fællesskaber

Vi er en tryg skole med stærke faglige og sociale fællesskaber.

Sommerfugle i papirklip

Sammenhængskraft

Vi er en skole med sammenhængskraft og gode traditioner.

1. Dreng Med Mikroskop

Innovative og kreative læringsmiljøer

Vi er en bæredygtig og innovativ skole, med fokus på elevdemokrati, klima og projektbasseret læring

Del: